Kurser & Retreats

KENSHŌ

Se kommende kurser & retreats

Breathwork & Traume Kursus

Læs mere om kommende kurser herunder

Energetisk Grundkursus

Læs mere om kommende kurser herunder

Meridian Terapi Kursus

Læs mere om kommende kurser herunder

Shamanistisk Breathwork Retreat

Læs mere om kommende Retreats herunder

Følg KENSHŌ på Instagram